Grzyby i ryby

Kurpiowska Puszcza

Kurpiowska Puszcza Zielona jest urzekającym skrawkiem polskiej ziemi. Jej bogactwem są piękne, nieprzebyte lasy, z wieloma rezerwatami przyrody i wciąż żywą kulturą ludową. To cichy i zdrowy zakątek Polski – znakomite miejsce wypoczynku, rekreacji oraz naturalnej odnowy biologicznej. Zwana także “Zielonymi Płucami Polski”, graniczy z południową częścią Mazur i stanowi dużą część północnego Mazowsza.

To tereny niezwykle urokliwe pod względem krajobrazowym, ze względu na występowanie urozmaiconej rzeźby terenu oraz znacznej ilości rzek i strumieni. Równina Kurpiowska jest jednym z największych i najciekawszych regionów etnograficznych w Polsce. Kultywowane są tu dawne zwyczaje, urozmaicone pieśniami i tańcami, używana jest nadal gwara.

Grzyby i Ryby Kurpia Arte Hotel Nowogród