REZYGNACJA

W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty o wartości 30%. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z rezerwacji odpowiednio potrącana jest kwota:

  • powyżej 30 dni zwracamy 30% zaliczki,
  • w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem nie dokonujemy zwrotu.

Gość zobowiązuje się do zapłaty ceny, odpowiadającej wartości rezerwacji, pomniejszony o wpłaconą zaliczkę, najpóźniej pierwszego dnia pobytu.