Kontakt

Dane Kontaktowe: 

Hotel Kurpia Arte
18-414 Nowogród,
Obrońców Nowogrodu 2

tel. kom. +48 693 920 890
tel. 86 214 04 52
tel. kom. +48 571 861 231 pn.-nd. w godz. 8.00-15.00

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Numer konta:

Medical Apartments Sp. z o.o.

18-414 Nowogród,
Obrońców Nowogrodu 2

BS Ostrów Mazowiecka

89 89230008 0028 6415 2000 0001

Formularz kontaktowy


    Informacje o administratorze danych osobowych:

    Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Medical Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży przy ul. Wąskiej 79, 18-400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000648944, email. [email protected], nr tel. (+48) 693 920 890, 531 279 502. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). tj. realizacja umowy lub podjecie czynności przed zawarciem umowy artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO. tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f. tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej. Tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedstawienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożliwość realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

    Wczasy Odchudzające - Centrum Zdrowia i Wypoczynku Kurpia Arte w Nowogrodzie © Wszelkie prawa zastrzeżone