Kontakt

Napisz do Nas

Skontaktuj się z nami
wypełniając poniższy formularz:

  Informacja o administratorze danych osobowych :

  Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Medical Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodzie przy ul. Obrońców Nowogrodu 2, 18-414 Nowogród, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000648944, email. biuro@hotelkurpiaarte.pl, nr tel. (+48) 693 920 890, 531 279 502. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). tj. realizacja umowy lub podjecie czynności przed zawarciem umowy artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO. tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f. tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej. Tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedstawienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożliwość realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

  Tak   Zapoznałem/am się z informacją o administratorze danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych *

  Tak   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Medical Apartments Sp.z o o dla celów informacyjnych, promocyjnych i handlowych związanych z działalnością spółki zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, z dnia 4 maja 2016 r., str. 1).*

  Adres:


  Hotel Kurpia Arte
  18-414 Nowogród,
  Obrońców Nowogrodu 2
  Polska

  T: +48 693 920 890
  T: +48 531 279 502

  T: +48 86 214 04 52
  Zapytania: biuro@hotelkurpiaarte.pl

   

  Numer konta
  Medical Apartments Sp. z o.o.
  ul. Obrońców Nowogrodu 2, 18-414 Nowogród
  BS Ostrów Mazowiecka
  89 89230008 0028 6415 2000 0001

  Adres:

  T: +48 86 214 04 52
  Zapytania: biuro@hotelkurpiaarte.pl

  Obrońców Nowogrodu 2